Samtlige af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget ved stemmeflertal. Der var 19 fremmødte inkl. bestyrelsen samt to fuldmagter, hvilket resulterede i 42 gyldige stemmer.

Vedtægtsændringerne trådte i kraft pr. 18. september 2019 som beskrevet i forslaget. Undtagelse hertil for forslagsændring 2 & 3 til paragraf 4 Medlemsforhold vedr. digital kommunikation i grundejerforeningen som først træder i kraft 1. marts 2020.

De nye vedtægter kan ses på hjemmesiden under “Vedtægter” samt det bilag som der henvises til under ændringer i vedtægterne.
På vegne af bestyrelsen Berith K. Rosendahl, sekretær