Bestyrelsen for grundejerforeningen indkalder hermed, ifølge vedtægternes § 10, til
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 18. september 2019 kl. 19:00 på Bækkegårdsskolen, Kantinen

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Behandling af bestyrelsens forslag

Ad punkt 2: Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:
A – Forslagsændring til grundejerforeningens vedtægter.
Disse kan ses her på hjemmesiden under vedtægter i filen “Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2019sep18 m registrerede ændringer og kommentarer” .

På bestyrelsens vegne
Berith K. Rosendahl, Sekretær