https://2840.foreninglet.dk/memberportal/frontpage

Hvorfor ForeningLet?
Grundejerfoeningen Bækkegården godkendte på den ekstraordinære generalforsamling d. 18. september 2019, bestyrelsens forslag om at gå digitalt.
Derfor har bestyrelsen oprettet en medlemsportal hos ForeningLet hvor alle parceller fra. 1. marts 2020 er forpligtet til, at tilmelde sig med minimum én email adresse.

Hvad er ForeningLet?
Med ForeningLet er det muligt for bestyrelsen at udsende nyhedsmails til alle beboer uden at skulle bruge unødigt meget papir og tid.
Det er ligeledes muligt, at rette henvendelse til fx en hel vej eller en enkelt grundejer med en besked fra bestyrelsen.
ForeningLet giver også mulighed for at kunne oprette arrangementer som fx fastelavn med digital tilmelding. Igen undgår vi at skulle printe en masse papir.

ForeningLet har også udviklet en app. Umiddelbart mener bestyrelsen ikke den kan anvendes til netop vores forening, da den er udviklet til kommunikation mellem fx en badminton træner og spillere. Skulle den blive brugbar, vil vi også benytte den.
Det er dog muligt, at vedligeholde sine stamdata via app’en og i er selvfølgelig velkommen til, at downloade den til jeres mobil/tablet hvis i ønsker det.

Hvordan opretter jeg mig?
Som nævnt skal alle parceller oprette sig med mindst én email adresse.
Dette gøres ved at klikke på link’et øverst på denne side og derefter klikke på fanebladet “Tilmelding” og derefter “Indmeldelse i foreningen” og så følge anvisningerne på skærmen.
Er man flere på parcellen der gerne vil modtage nyheder/info fra ForeningLet, er det muligt at tilføje op til 3 email adresser.
Når du har oprettet din parcel, modtager du en bekræftelses-mail og senere modtager du dine log-in oplysninger.

Hvornår skal man senest tilmelde sig?
Alle 272 parceller skal senest være tilmeldt d. 1. marts 2020.

Kort herefter trækker bestyrelsen en medlemsliste fra systemet og de parceller der ikke er tilmeldt med mindst én email adresse bliver pålagt et gebyr på 100,- på medlemskontingent opkrævningen for 2020-2021 som skal dække print og omdeling af fysiske nyhedbreve m.m.
Bestyrelsen håber selvfølgelig, at alle er med inden da, da det er et stærkt værktøj til direkte og mere målrettet kommunikation mellem bestyrelsen og grundejerne.

Hvad med vedligeholdelse af stamdata og GDPR?
Det er den enkelte grundejers eget ansvar at opdaterer stamdata, så hvis du får ny email adresse eller nyt mobil nummer, så er du selv forpligtet til, at opdaterer dette i dine stamdata. Dette kan gøres via medlemsportalen eller app’en.

Ang. GDPR, fjernes alt data fra ForeningLet jævnfør foreningens privatlivs politik.

Kan man slippe for at tilmelde ForeningLet?
Nej, man kan ikke slippe for at tilmelde sig ForeningLet, med mindre man er (og kan dokumenterer at man er) fritaget for Digital post/E-Boks.
I dette tilfælde, vil al information fra bestyrelsen fortsat blive leveret i papirformat uden at blive pålagt det førnævnte gebyr.